Biografie

Birgit Wijdemans; van hart tot hart

Of ze nu eerder kon zingen dan praten is voor haar ouders een raadsel. Feit is dat Birgit op de lagere school al zingend op het podium stond en sinds haar twaalfde bij haar vader in de band zong. Vanaf dat moment staat muziek centraal in haar leven.

Birgit heeft een brede muzikale belangstelling. Ze werkt als vocalist in studio’s en op diverse podia. Ze is sessiemuzikant, zingt vele stijlen zoals Americana, Soul en Jazz en heeft ook haar sporen in de Eindhovense Rockcity-scene verdiend.
Sinds haar afstuderen aan het Rotterdams Conservatorium werkt Birgit tevens als Vocal Coach met beroepssprekers, -zangers en -acteurs.

Haar stem vertolkt waar zij van houdt: van spetterend en groots tot kraakhelder en adembenemend klein. Wie luistert, hoort diepgang en passie in haar veelzijdigheid.
Voor Birgit is muziek communicatie van hart tot hart.


Birgit Wijdemans; heart to heart

Whether she could sing before she could talk is a mystery to her parents. Fact is, Birgit entered the stage singing when she was in primary school and sang in her father’s band when she was only twelve years old. From that moment on, music is central to her life.

Birgit has a broad musical interest. She works as vocalist in studios and on various stages. She is a session musician, sings many different styles like Americana, Soul and Jazz and she has also paid her dues in Eindhoven’s Rockcity scene.
Birgit also works as a Vocal Coach with professional speakers, singers and actors since her graduation from Rotterdam Conservatory.

Her voice expresses what she loves: from thrilling and spectacular to crystal clear and breathtakingly small. Who truly listens, can hear depth and passion in her versatility.
To Birgit, music is heart to heart communication.

foto © Marc Koetse